Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4 - 6

Svenska - Talar- och lyssnarskola

Ryrsjöskolan, Lilla Edet · Senast uppdaterad: 25 januari 2023

I det här arbetsområdet kommer du att få tips om hur du lyssnar lyhört och pratar proffsigt.

Syfte:

Du ska kunna prata proffsigt och lyssna lyhört.

 

Vi kommer att gå igenom vad du ska tänka på när du:

 • läser högt.
 • förbereder och redovisar en muntlig presentation med inledning, innehåll och avslutning.
 • använder digitala hjälpmedel vid en presentation
 • ger respons.
 • använder din röst, betoning och kroppsspråk.
 • argumenterar i olika samtalssituationer och diskussioner.
 • berättar och beskriver.
 • dramatiserar.

 

Du kommer att få visa vad du kan inom ovanstående punkter genom att:

 • läsa högt ur din bänkbok och läsläxa och då använda din röst och betoning på olika sätt.
 • redovisa olika arbetsområden t.ex. agera nyhetsreporter muntligt inför gruppen m.h.a. stödord och ditt digitala verktyg.
 • kamratbedöma dina vänners presentationer m.h.a. bl.a. ”two stars and a wish”.
 • argumentera i olika dilemmadiskussioner som t.ex. fyra-hörns-övningar, heta stolen och debattövningar.
 • vara aktiv muntligt under lektionerna genom handuppräckning i helgrupp och ett aktivt muntligt deltagande i mindre gruppdiskussioner.
 • aktivt delta i olika improvisationsövningar och framträdanden.

Läroplanskopplingar

Olika former av samtal. Att lyssna aktivt, ställa frågor, uttrycka tankar och känslor samt resonera och argumentera i olika samtalssituationer och i samband med demokratiska beslutsprocesser.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Disposition med inledning, innehåll och avslutning. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Ord och begrepp för att på ett varierat sätt uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Formellt och informellt språk. Skillnader i språkanvändning beroende på mottagare, syfte och sammanhang. Ansvarsfullt agerande vid kommunikation i digitala och andra medier.

Språkbruk i Sverige och Norden. Några svenska dialekter. De nordiska grannspråken. De nationella minoritetsspråken i Sverige.

Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och i söktjänster på internet.

Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Matriser i planeringen
Talar- och lyssnarskola
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter