Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

7

Poesi

Hallsta skola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 17 januari 2019

Under det här arbetsområdet kommer du att lära dig mer om poesi genom möten med olika dikter och diktformer: läsa, göra diktanalyser och skriva egna dikter. Poesi ger dig frihet att formulera tankar och känslor och experimentera med språket.

Tidsperiod: v 3-6

 

Målet med undervisningen

Att träna på, uttrycka tankar och känslor.
Att samtala och uttrycka egna åsikter.
Att träna analysförmågan.
Att förstå och använda olika bergrepp.

 

I arbetsområdet kommer vi att:

  • läsa och lyssna på dikter 
  • diskutera och samarbeta
  • skriva egna dikter
  • publicera ett dikthäfte
  • analysera dikter

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Matriser i planeringen
Arbetsområde dikter
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter