Skolbanken Logo
Skolbanken

Kommunikation

Loviselundsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 26 november 2018

Undervisningen inom ämnesområdet kommunikation ska syfta till att eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att samspela med andra, kunna tolka olika former av kommunikation, samt kunna söka information. Dessutom ska eleverna ges möjligheter att kunna använda och känna igen ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation. Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla sin kommunikation så att de kan påverka och göra val i sin vardag.

Konkreta mål

Genom arbetsuppgifter och kommunikationstillfällen ge dig möjlighet att utveckla dina kunskaper i att:

 • Kunna kommunicera så mycket som möjligt 
 • Kunna samspela med andra
 • Kunna påverka och göra val
 • Kunna känna igen och förstå några ord/ordbilder alt. kunna delta i att läsa någon ord/ordbilder

Arbetssätt

I undervisningen jobbar vi bl.a. med:

 • Ta tillvara alla tillfällen till kommunikation
 • Enkla turtagningslekar och övningar, (kiosken, bakning, idrott osv) 
 • Använda Widgit Go på Ipad.
 • Använda bilder och tecken som stöd för kommunikation
 • Ge information på dagsschemat och andra olika arbetsscheman
 • Arbeta med olika appar på Ipad
 • Använda väljatavlor i olika rum
 • Läsa och titta i olika böcker/lyssna till enkel text
 • Ta till vara tillfällen som uppkommer där ord, text och bokstäver förekommer
 • Bildträning 2 gånger/vecka
 • Vid datorn (trycka- hända) 1 gång/vecka

 

 
Läroplanskopplingar

.

Kommunikation i olika sammanhang och miljöer, till exempel i affären eller med digitala verktyg.

Kroppsspråk, tecken eller tal. Hur avsikt kan uttryckaspå olika sätt.

Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka kommunikation.

Tolka kommunikativa uttryck, till exempel kroppsspråk, tecken eller tal.

Ordbilder utifrån elevens erfarenhet och intresse.

Information i vardagssituationer, till exempel scheman, symboler och instruktioner såväl med som utan digitala verktyg.

Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation till exempel för att samspela med andra

Eleven kan initiera och avsluta kommunikation och uttrycker egna behov och känslor i kända sammanhang och miljöer.

Eleven tolkar andras avsikter och visar det genom att samspela i kommunikationen.

Eleven reagerar igenkännande på språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser.

Eleven kan på olika sätt söka elevnära information om vad som ska hända och vad som har hänt.

Dessutom deltar eleven i att använda kommunikationsverktyg för att förmedla sig.

Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.

Eleven kan initiera kommunikation, upprätthålla den genom turtagning och avsluta den.

Dessutom kan eleven fråga, svara, beskriva och berätta i olika sammanhang och med olika syften.

Eleven förstår språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser och kan återberätta delar av innehållet.

Eleven kan på olika sätt söka elevnära information och information om samhället rörande vad som ska hända och vad som har hänt.

Dessutom använder eleven kommunikationsverktyg för att förmedla sig.

Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback