Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

7

Kemins grunder - Syror och baser

Bohusskolan, Ale · Senast uppdaterad: 30 december 2020

Detta område omfattar grundläggande kemi samt syror och baser. Vi kommer att gå igenom atommodellen, grundämnen, kemiska föreningar och lite om periodiska systemet. Vi kommer även att undersöka vad en jon är och hur det påverkar om ett ämne är surt eller basiskt.

Kunskapskrav vi ska arbeta med och bedöma:

 • Känna till materiens uppbyggnad, oförstörbarhet samt omvandlingar där vi använder oss av kemins begrepp, modeller och teorier.
 • Kunna undersöka hur kemikalier och kemiska processer används i vardagen samt kunna resonera kring energiomvandlingar och materiens kretslopp
 • Kunna genomföra en systematisk undersökning där vi jämför resultaten med frågeställningarna och drar slutsatser med koppling till kemiska modeller och teorier

När det här arbetsområdet är klart ska du

 • kunna grundläggande kemiska begrepp som atom, grundämne, kemisk förening, joner samt syra och bas
 • förstå vad som händer under en kemisk reaktion
 • kunna kemiska beteckningar för de viktigaste atomslagen samt var de ligger i det periodiska systemet.
 • förstå vad det innebär att materian kan förändras men försvinner inte
 • förstå grundläggande laborationsteknik, alltså kunna använda utrustningen i en kemisal för att mäta, beräkna och utföra laborationer på ett säkert sätt

Vi kommer att:

 • ha genomgångar
 • arbeta med boken och instuderingsfrågor
 • se på filmer
 • genomföra laborationer

Material:

Grundkemi

Syror och Baser

 

Tid:

 • v.46 - v.49 Grundläggande kemi
 • v.50 - v.3 Syror och baser

Bedömning:

 • Prov på Syror och baser vecka 4
 • Observationer på lektioner och vid laborationer
 • Laborationsrapporter

 

Begrepp:

 • Densitet
 • Fast, flytande och gasform
 • Ledare
 • Materia och massa
 • Atom
 • Molekyl
 • Grundämne
 • Metall och ickemetall
 • Kemisk förening
 • Blandning
 • Proton, neutron och elektron
 • Atomnummer
 • Periodiska systemet
 • Jon
 • Syra och bas
 • PH-värde
 • Indikator
 • Neutralisering
 • Frätande
 • Vätejoner och hydroxidjoner 

 


Läroplanskopplingar

Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.

Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.

Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.

Gruppering av atomslag ur ett historiskt perspektiv.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Prov syror och baser
Kemiprov Del 1
Kemiprov Del 2
Kemiprov Del 2
Kemiprov Del 1
Bedömningsuppgift syror och baser
Power Point - Grundkemi- Lena Koinberg
Vad är NO - Inledning
Power Point - Blandningar
Power Point - Syror och baser