Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

6

Teknik - designprocessen

Skogstorpsskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 16 december 2018

Du kommer att jobba enligt en arbetsmetod som kallas för designprocessen. Du kommer att tillsammans med en kompis att arbeta utifrån teknikutvecklingsarbetets olika faser för att utveckla en prototyp (modell). Den produkt du och din kompis ska utveckla är någon form av skydd......

Syfte - förmågor från kursplanen:

Under detta arbetsområde kommer du att arbeta med följande förmågor:

 • Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar.
 • Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer.
 • Värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö.

 

Dessa förmågor/kunskapskrav kommer att bedömas:

Din kunskapsutveckling kommer att bedömas enligt matrisen nedan, som utgår från skolverkets kunskapsmatris i teknik. 

 

Dessa delar av ditt arbete kommer att bedömas:

Du kommer att jobba i par med att ta fram en prototyp av din produkt.

 • Delaktighet i designprocessen 
 • Delaktighet i konstruktionsarbetet
 • Teknikrapport
 • Redovisning av er produkt i form av till exempel en utställning (eller vad vi tillsammans kommer fram till)

 

Undervisning - detta innehåll kommer vi att arbeta med:

 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av principer för hållfasta och stabila strukturer.
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Dokumentation i form av en lärlogg som ska fyllas i efter varje lektion.
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysisk modell.
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Kunskapskrav teknik
Uppgifter
Arbetsprocessen

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback