Skolbanken Logo
Skolbanken

Svenska skogsdjur

Solrosens förskola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 14 januari 2019

På solrosen förskola arbetar vi med "Grön flagg" vilket är ett tematiskt arbetssätt som ska främja ett livslång lärande och hållbar utveckling.

Bakgrund 

Bärisarna har en naturlig tillgång till en inspirerande utomhusmiljö på Råå och deras frågor blir fokus för vår verksamhet. Djuren som lever i vårt närområde blir en del av den kunskap vi delar och detta fortsätter att inspirera oss till nya frågor.

Vi kartlägger tillsammans med barnen vilka områden och frågor de vill undersöka vidare och skapar en tankekarta med våra nyfikenhetsfrågor som startfält. Samtidigt har vi börjat mata våra småfåglar och barnen har fattat stort intresse för vilka arter det är vi ser. Vi jobbar parallellt med de spår barnen vill följa.

Syfte och erbjudande 

Syftet är att erbjuda undervisning som utgår från barnens nyfikenhet där vi vill skapa ett klimat för alla barn att känna möjligheter i sin vardag och tillgång till sin egen kunskap.

Utifrån de områden och intressen barnen gör uttryck för vill vi skapa meningsfulla aktiviteter där barnen får möjlighet att utveckla kunskaper kring djur och natur, öka sitt ordförråd, dra paralleller mellan djurs levnadsvanor och egenskaper. Forma sina egna åsikter och tankar kring djur och natur och få möjlighet att utrycka dessa.

Miljö och förhållningssätt 

Som arbetslag vill vi tillsammans med barnen arbeta fram en tillåtande miljö där vi visar att deras frågor lyfts, utforskas och leks fram med hjälp av olika uttrycksformer. Vi använder oss av det naturen erbjuder i sina olika skeden och tillför material för att variera vår undervisning och kunskapssökande.  Som arbetslag vill vi skapa utrymme för och tid till barnens undersökande i samspel med de dagliga upptäckter och platser vi besöker, vilket innebär att vi kanske jobbar med flera spår samtidigt eller fördjupar oss i någon av frågorna under en längre tid.

Dokumentation

Observerar, skriver dagbok, dokumenterar i unikum. Använder oss av en reflektionsvägg (bilder på aktiviteter som vi gjort, bilder mm.) där syftet är att barnen ska få förutsättningar att skapa en relation till sitt eget lärande, kunna samtala, återkoppla och komma med nya tankar och idéer kontinuerligt.

 

 

 


Läroplanskopplingar

utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,

upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,

utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback