Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Alla årskurser

Svenska 7-9; Ordkunskap och Läsförståelse

Resursskolan, Sjöbo · Senast uppdaterad: 20 januari 2021

Du kommer att läsa texter och få många tillfällen att svara på frågor på innehållet. Du kommer också att träna på svåra ord ur texterna och att sätta in dem i nya egna meningar.

Konkretiserade mål:

Se syfte från läroplanen

 

Undervisning - Arbetssätt:

Se centralt innehåll

Du kommer att läsa texter och få många tillfällen att svara på frågor på innehållet. Du kommer också att träna på svåra ord ur texterna och att sätta in dem i nya egna meningar.

 

Elevinflytande:

Se kopplingar till läroplanen

Möjlighet att påverka arbetssätt och innehåll utifrån elevens egna förutsättningar och behov.

 

Bedömning:

Jag kommer att bedöma hur ditt läsande och skrivande utvecklas med hjälp av de meningar som du själv producerar utifrån de lästa texterna.

 

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback