Skolbanken Logo
Skolbanken

Tema: NTA

Fiskens förskola, Bollnäs · Senast uppdaterad: 2 oktober 2019

NTA är ett frågebaserat och undersökande arbetssätt med experiment som grund. Inom förskolan i Bollnäs kommun utbildas pedagoger inom ett ämne under en dag. Till varje ämne följer en låda med material som behövs för att utföra experimenten. De ämnen som förskolan utbildas inom är: vatten, ljud, ljus och luft.

Nuläge:

Just nu experimenterar vi inom ämnet Luft där alla barn ska få prova på och upptäcka detta fenomen.

Mål:

Vi vill att barnen ska introduceras på ett roligt, enkelt och utforskande sätt inom naturvetenskap och teknik.

Vi utgår ifrån vad barnen är intresserade av och därför kan områdena som vi jobbar med variera. Med experiment som verktyg stimuleras barnen till ett aktivt lärande. De får undersöka, leka och upptäcka olika fenomen med ämnet ljus och lära sig nya begrepp.

Syfte:

Vi vill att experimenterandet ska bidra till ökad nyfikenhet i ämnena och att barnen ska vilja lära sig mer. Vi bidrar till barnens fortsatta lärande inom ämnena naturvetenskap/teknik.

Genomförande:

Tema Luft kommer att pågå att under några månaderför att sedan fyllas på med de andra ämnena inom NTA.

Dokumentation under läroprocessen:

Ansvarig pedagog dokumenterar vid varje tillfälle. Dokumentationerna kommer finnas tillgänglig på Unikum.

Ansvar:

Pedagogen med Nta-utbildning har ansvaret.

Uppföljning:

Vi följer upp och utvärderar arbetet kring NTA löpande i Unikum

 

 


Läroplanskopplingar

utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,

utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,

utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,

ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,

stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback