Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild, Svenska

·

Årskurs:

3

Skriva Sagor

Mörarps skola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 29 oktober 2020

Vad är typiskt för en saga? Finns det typiska sago-ord? Vilka sagor känner du till? Detta kommer du att få lära dig i detta arbetsområde. Vi kommer att läsa och skriva sagor samt lära oss hur de är uppbyggda med inledning, händelser och avslutning. Vi skriver våra sagor med hjälp av kunskaper om sagans typiska struktur och kännetecken.

Syfte:

Du kommer att få möjlighet att utveckla din förmåga att: 

 • skriva sagor med inledning, handling och avslutning.
 • använda punkt, stor bokstav och frågetecken på rätt sätt
 • stava vanligt förekommande ord
 • skriva med läslig handstil
 • använda dator/Ipad för att skriva
 • använda datorns rättstavningsprogram
 • i efterhand läsa igenom och förbättra din text

Hur?

Vi kommer att:

 • ha högläsning
 • titta på sagor
 • samtala
 • ha genomgångar
 • skriva en saga tillsammans
 • skriva egna sagor 
 • skriva till bilder
 • använda datorer och Ipad
 • arbeta med stavning, meningsbyggnad och handstil.

Bedömning

Du ska visa att du kan:

 • samtala om sagor genom att delta i diskussionen, 
 • prata med och berätta för dina klasskamrater om en saga du har sett, läst eller lyssnat till,
 • förstå sagors budskap genom att du får återberätta och samtala om en sagas innehåll
 • skriva en saga med en början, en handling och ett slut

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter