Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

6

Kunskapsmål i språk åk 6

Sofia skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 20 november 2018

Matris moderna språk åk 6

Att kunna

E

C

A

Lyssna

Eleven kan förstå vanliga, enkla ord och fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo samt i korta, enkla texter om välbekanta ämnen.

      Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

      För att underlätta sin förståelse av innehållet kan eleven använda sig av någon strategi för lyssnande.

Eleven kan förstå enkla ord och fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo samt i korta, enkla texter om välbekanta ämnen.

     Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form kommentera innehållet samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

     För att underlätta sin förståelse av innehållet kan eleven använda sig av någon strategi för lyssnande.

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo samt i korta, enkla texter om välbekanta ämnen.

    Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form kommentera innehållet samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

    För att underlätta sin förståelse av innehållet kan eleven använda sig av någon strategi för lyssnande.

Tala och skriva

I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser.

    I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser.

    Dessutom kan eleven använda sig av någon strategi som löser enstaka enkla problem i interaktionen.

I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser.

    I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser.

    Dessutom kan eleven använda sig av någon strategi som löser enkla problem i interaktionen.

I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser.

    I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser.

     Dessutom kan eleven använda sig av några strategier som löser enkla problem i interaktionen.

Realia

Eleven kommenterar i mycket enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används

Eleven kommenterar i mycket enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.

Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback