Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Samhällskunskap, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

4 - 6

Faktatext - Klara Svenskan år 6

Sofia skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 20 november 2018

I din vardag jämför du kanske vilket spel du ska köpa eller vilket telefonabonnemang du ska välja. I skolan jämför du kanske olika världsreligioner eller människors livsvillkor i olika länder. Hur är då en jämförande faktatext uppbyggd? Det kommer du att lära dig i detta kapitel.

Vi kommer under vecka 45-50 att arbeta och lära oss hur en jämförande faktatext är uppbyggd.


Arbetssätt

Vi kommer i detta arbetsområde arbeta med och läsa faktatexter och diskutera dessa i helklass, par och enskilt. Du kommer att få läsa och skriva om olika religioner för att se hur de liknar varandra och hur de skiljer sig åt. Du kommer också att få vara programledare för ett konsumentprogram och göra en jämförelse mellan olika varor. 

Målet är att:


Tala

Du kan:

 • planera och genomföra en jämförande undersökning,
 • muntligt presentera en undersökning,
 • tydligt visa på likheter och skillnader mellan olika produkter,
 • få med redovisningens tre delar - inledning, innehåll och sammanfattning med slutomdöme.

 

Läsa

Du kan:

 • urskilja den jämförande faktatextens struktur och särdrag,
 • sökläsa för att hitta likheter och skillnader mellan olika företeelser/saker,
 • urskilja jämförelseord som signalerar likheter och skillnader mellan företeelser/saker.

Skriva

Du kan:

 • samla viktig fakta om två företeelser/saker,
 • sortera fakta utifrån likheter och skillnader,
 • skriva jämförande faktatext med inledning, likheter, skillnader och sammanfattande avslutning,
 • använda jämförelserord som signalerar likheter och skillnader,
 • skriva och stava rätt

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma:

 • hur du arbetar under lektionerna enskilt och tillsammans med andra
 • ditt muntliga framförande av en jämförande undersökning
 • din jämförande faktatext om två religioner

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Svenska år 6 kunskapskrav
Uppgifter
Jämförande faktatext

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback