Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3), Fysik

·

Årskurs:

4

Väder, värme och kyla

Lane Ryrs Skola, Uddevalla · Senast uppdaterad: 20 november 2018

Vad är väder? Väder är helt enkelt luftens ständiga växlingar runt omkring dig. Det kan vara stilla, blåsigt, varmt, kallt, fuktigt och torrt. Det som har störst betydelse för vädret är hur vattnet förändras i luften. Utan vatten skulle det inte finnas vare sig moln, regn, snö, åska eller dimma. Väder har faktiskt en stor betydelse för oss och påverkar mycket av det vi gör.

Så här kommer vi att arbeta

 • Läsa faktatexter från olika läroböcker t.ex. Koll på NO åk 4
 • Se film
 • Skriva och dokumentera
 • Föreläsning av lärare
 • Beskriva och dokumentera genom att rita och fotografera
 • Genomföra experiment
 • Samla in väderdata och göra en statistisk analys
 • förbereda, genomföra och dokumentera undersökningar och observationer,
  jämföra dina resultat med en kompis och
  ge exempel på och beskriva fysikaliska fenomen med fysiska begrepp.

   

   

  Jag kommer att bedöma din förmåga att:

  - förbereda, genomföra och dokumentera undersökningar och observationer,

  - jämföra dina resultat med en kompis och

  - ge exempel på och beskriva fysikaliska fenomen med fysiska begrepp.

Faktakunskaper som du kommer att lära dig under arbetet med temat

 • veta varför solen är viktig för livet på jorden
 • kunna ge exempel på hur vi kan spara värme
 • kunna ge exempel på hur värme kan sprida sig
 • förklara vad det är som händer när det blir varmt
 • kunna förklara hur vindar uppstår
 • veta hur moln, regn och snö bildas
 • kunna förklara vad som menas med väderprognos och ge exempel på hur man kan mäta väder
 • Vad är en meteorolog?
 • Kunna förklara begrepp i NO boken på sid.51
 • Du ska alltså kunna genomföra experiment och beskriva vad du har gjort, hur du har gjort och hur resultatet blev.
 • Du ska kunna jämföra dina resultat med en kompis resultat och se skillnader och fundera över varför det blev olika eller lika.
 • Du ska kunna förklara hur olika väderfenomen uppstår och hur de hänger ihop med varandra.

 

Bedömning

Dina kunskaper om området kommer att bedömas utifrån ett skriftligt prov och hur du tagit till dig de kunskaper, samband, ord och begrepp  som vi arbetat med under arbetsområdet.

 Läs på: Kapitlet om värme, kyla och väder i läroboken samt frågorna i arbetsboken.

Du kommer få flera möjligheter till att visa vad du kan om väder. Bland annat när du deltar i genomgångar och i diskussioner i liten grupp och i helklass. När du genomför väderobservationen kommer du få möjlighet att visa hur väl du kan förbereda, genomföra och dokumentera din undersökning. I det avslutande momentet, det muntliga förhöret, får du tillsammans med några klasskompisar prata utifrån bilder och ord och visa allt du lärt dig när vi jobbat med väder.


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.

Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.

Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback