Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

7 - 9

Nationella minoriteter och grupper

Adolfsbergsskolan, Knivsta · Senast uppdaterad: 10 december 2018

Vi kommer under några veckor att arbeta med Sveriges nationella minoriteter: samer, romer, judar, tornedalingar och sverigefinnar. Vi kommer undersöka vad det innebär att vara en minoritet, vilka rättigheter som finns samt hur minoriteternas historia har sett ut. Vi kommer att avsluta ämnesområdet med att studera olika grupper, vilka grupper eleven själv tillhör samt hur grupptillhörigheten påverkar oss.

Arbetsområde:

Under veckorna 47-50 kommer vi att arbeta med detta arbetsområde.

 

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar då du förväntas skriva ner viktig fakta. Vi kommer även att titta på filmer och diskutera dem. Du kommer själv att få presentera en minoritetsgrupp inför 2 kamrater. Arbetsområdet kommer att avslutas med en reflektionsuppgift.

 

Material vi kommer att använda oss av:

Vi kommer att använda oss av läroboken SOS Samhälle, kapitel Folk i Sverige s.20-37, kapitel Leva tillsammans s.40-53.

Vi kommer att titta på olika serier och avsnitt från UR:

Min samiska historia:

https://urskola.se/Produkter/204023-Min-samiska-historia-Vi-far-aldrig-glomma

Romernas historia 1900-tal – År av förföljelse:

https://urskola.se/Produkter/200410-Romernas-historia-1900-tal-Ar-av-forfoljelse

Vi kommer läsa texter där några romska ungdomar berättar om sin livssituation. Materialet är hämtat från: 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/kampanj-stodpaket-undervisa-om-romer

Bedömning:

Följande kommer att ligga till grund för bedömningen:

  • ditt deltagande under lektionstid i olika diskussioner.
  • din muntliga presentation
  • din reflektionsuppgift.

Läroplanskopplingar

Sveriges befolkning, dess storlek, sammansättning och geografiska fördelning. Konsekvenser av detta, till exempel socialt, kulturellt och ekonomiskt.

Immigration till Sverige förr och nu. Integration och segregation i samhället.

De nationella minoriteterna och samernas ställning som urfolk i Sverige samt vad deras särställning och rättigheter innebär.

Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.

Matriser i planeringen
Minoriteter
Uppgifter
Powerpoint om minoriteter
Hemuppgift om minoriteter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback