Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

7 - 9

Förklarande text

Fuxernaskolan 7-9, Lilla Edet · Senast uppdaterad: 24 januari 2022

Ni ska läsa och skriva förklarande text.

Vad är en förklarande text? Det ska ni jobba med nu. Hur är en förklarande text uppbyggd? Vad ska man tänka på när man skriver en förklarande text?

Målen med undervisningen

Tala

  • Använda ämnesord som hör ihop med det som förklaras
  • Förklara med hjälp av bilder

Läsa

  • Läsa och förstå en förklarande text

Skriva

  • Med stöd skriva en förklarande text med rubrik, definition och förklaring

Språkliga drag

  • Kunna använda verb i presens
  • Kunna förstå hur man använder sambandsord som är orsaksord

Förmågor

  • Kunna förklara sekvenser

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag samt deras ord och begrepp.

Matriser i planeringen
Förklarande text
Uppgifter
Från yngel till groda
Skriv en förklarande text Från yngel till groda.
Vattnets kretslopp
Ge omdöme och bearbeta din text