Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

9

LPP ATOM- OCH KÄRNFYSIK

Rödsleskolan F-9, Oskarshamn · Senast uppdaterad: 21 september 2019

Området handlar om atomernas inverkan på omvärlden. Hur vi kan identifiera stjärnors grundämnen och att vissa grundämnen är i obalans och därför sönderfaller och sänder ut strålning. Hur vi använder oss av röntgenstrålar för att ställa diagnoser på levande varelser men också på material. Vi och allt annat organiskt innehåller den radioaktiva isotopen Kol 14 och hur vi använder detta för åldersbestämning av mycket gamla ting.

 

Ur Lgr 11 kursplan för fysik:

Syftet med undervisningen är att eleverna:

Utvecklar kunskaper om fysikaliska sammanhang för att med nyfikenhet undersöka omvärlden.
Frågar om fysikaliska fenomen och begrepp utifrån egna upplevelser
och aktuella händelser.
Ges möjlighet att söka svar på frågor genom olika undersökningar och källor.
Utvecklar ett kritiskt tänkande kring både egna och andras resultat och argument.
Förstår genom undervisningen att naturvetenskapliga arbetsmetoder används när fysikaliska påstående prövas.
Förstår att man skiljer mellan naturvetenskapliga och andra sätt att skildra omvärlden.
Utvecklar förmågan att: samtala om, tolka, framställa texter och estetiska uttryck med naturvetenskapligt innehåll.
Utvecklar förmågan att: använda sina kunskaper till att granska information, kommunicera, genomföra undersökningar, använda begrepp, modeller och teorier för att förklara samband i natur och samhälle.

Centralt innehåll beskrivs under Kopplingar tilll läroplan!

Arbetssätt och undervisning

• Lärarledda genomgångar kring centralt innehåll; bl.a. fenomen, begrepp, modeller.
• Elevlaborationer och lärardemonstrationer för att befästa kunskaperna eller som introduktion.
• Individuellt arbete och arbete i grupp där eleverna löser problem utifrån de konkretiserade målen.
• För att tydliggöra kunskapskraven går läraren igenom fysikproblem som tar upp hela betygsspektrat (E till A), kan vara gamla provuppgifter.• Läxor ges för att befästa kunskaperna eller som introduktion inför gemensamma genomgångar.

Läromedel: TEFY fysikbok åk 9
Eleverna kan även lyssna!  Gå in på www.tefy.se   och välj lyssna på Lpo Bok 3
CLASSROOM finns också med väldigt mycket information och testfrågor. Be läraren om koden!

 

 

 

Visa vad du lärt dig

Genom skriftligt prov(klassen och jag bestämde grupprov med chans till individuellt om man siktar på att försöka nå högre betyg än C) där de konkretiserade målen tas upp:

Konkretiserade mål:
Du når kunskapskraven om du förstår …
- Atomens uppbyggnad
- Elektronbanor och energi
- Ljusets färg
- Kontinuerligt spektrum
- Linjespektrum
- Infraröd- och ultraviolett strålning
- Röntgenstrålar
- Allmänt om strålningstyperna (alfa, beta, gamma)
- Strålningens räckvidd
- Vår strålmiljö
- Stråldos


Du når högre kunskapskrav om du även kan …

Förklara mer ingående kring:
- Punkterna ovan
- Elektromagnetiska vågor
- Atomnummer och masstal
- Isotoper och deras användningsområden
- Atomnummer och masstal
- Alfasönderfall
- Betasönderfall
- Gammastrålning
- Halveringstid
- Kol 14-metoden
- Stråldos
- Joniserande strålning
- Kärnklyvning (fission, fusion)


Bedömning

Se ”kommunövergripande bedömningsmatris för fysik” samt Lgr 11, kursplanen för fysik 7-9.

Tidsram

Ca 5 veckor.

 


Läroplanskopplingar

Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer. Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård och informationsteknik.

Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.

Ljusets utbredning, reflektion och brytning i vardagliga sammanhang. Förklaringsmodeller för hur ögat uppfattar färg.

Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

Aktuella forskningsområden inom fysik, till exempel elementarpartikelfysik och nanoteknik.

De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.

Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.

Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.

Matriser i planeringen
Oskarshamns kommun skriftlig omdömesmatris Fysik åk 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback