Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

5

Val och demokrati 2018

Furulunds skola F-6, Partille · Senast uppdaterad: 4 december 2018

Vi ska under några veckor arbeta med demokrati och lära oss om hur Sverige styrs. Vi ska också diskutera hur ett val går till och genomföra ett eget val där vi tränar på att argumentera för våra åsikter och föra fram viktiga budskap.

Mål med undervisningen

  • Känna till hur Sverige styrs. 
  • Känna till hur ett land styrs demokratiskt. 
  • Kunna argumentera och uttrycka dina åsikter.
  • Kunna fatta demokratiska beslut. 
  • Känna till några politiska partier och hur ett val går till i Sverige. 

 

 

Det här ska vi göra:

Tycka, tänka och argumentera.

Söka information från olika källor.

Delta i ett skolval.

Bilda ett eget parti.

Det här ska vi bedöma

Din förmåga att:

  • Känna till hur Sverige styrs. 
  • Känna till hur ett land styrs demokratiskt. 
  • Kunna argumentera och uttrycka dina åsikter.
  • Kunna fatta demokratiska beslut. 
  • Känna till några politiska partier och hur ett val går till i Sverige. 

Läroplanskopplingar

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och

reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.

Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.

Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.

Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.

Matriser i planeringen
Demokrati
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback