Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

1 - 3

Idh, Gymnastik, Åk. F-3, Hässelbygårdsskolan, , V. 48-51.

Hässelbygårdsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 25 november 2018

Under den här perioden kommer vi att arbeta med gymnastik.Du ska få träna dig i att använda din kropp på olika sätt. Till exempel genom redskapsbana, stationsträning och genom olika hopp.

Syfte

Du ska utveckla din rörelseglädje, din koordination, din kroppskontroll, utveckla dina motoriska grundformer såsom hoppa, springa, klättra, rulla och hänga

 

   Till dig som elev

     Du ska få använda din kropp på olika sätt, lära dig hur den fungerar i olika redskap som till exempel ringar, lianer, plintar och satsbrädor.

 Du får möjlighet att utveckla din kroppskontroll och du lär dig att anpassa dina rörelser på olika sätt. Du ska lära dig hantera material och redskap på ett säkert sätt.

Arbetssätt

Genomgång av olika aktiviteter, hur dessa ska genomföras för att utveckla kroppskontroll

vi sätter ihop olika motoriska grundformer  som till exempel att hoppa och springa med mattor, plintar, satsbräda och räck.

Vi kommer använda följande redskap och moment

-Plint
-Satsbräda
-Matta
-Ringar

-Räck

  träna själv

  säkerhetsgenomgång vid varje moment

Mål

Utveckla din rörelseglädje, , kroppskontroll, koordination, styrka och din rörlighet

Bedömning

Bedömning gör av hur aktiv du är på lektionerna och hur du klarar av de sammansatta motoriska grundformerna till exempel hoppa och springa.

Hur du använder din kropp och anpassar dina rörelser för att klara aktiviteten så bra som möjligt.

Att du förstår och respekterar säkerheten vid de olika momenten

 


Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.

Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.

Matriser i planeringen
Gymnastik ÅR 1-3
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback