Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

9

Atom- och kärnfysik Ht-18 & Vt-19

Kronängsskolan, Vaxholm Stad · Senast uppdaterad: 21 december 2018

Inom atomfysiken studerar vi hur atomerna är uppbyggda och vilka energinivåer de har. Vi intresserar oss också för hur de uppträder tillsammans med andra partiklar. Kärnfysik handlar bland annat om hur vi använder vår kunskap om atomer när det gäller t ex röntgen, joniserande strålning, åldersbestämning och kärnkraftsreaktorer.

Vi kommer att ta upp följande.

  • Atomens historia
  • Hur atomen är uppbyggd och vad en isotop är
  • Vad elektromagnetisk strålning är och hur den skapas
  • Hur man mäter, och skyddar sig mot, strålning
  • Praktiskt nytta av strålning och hur strålning kan påverka människokroppen
  • Skillnaden mellan fission och fusion, samt hur vi lärt oss att använda dessa tekniker

Preliminär planering och tidsram

 v.48

Atomens delar och isotoper, repetition

Radioaktivitet

 

v.49

Kärnenergi

Fusion

 

v.50

Strålning från atomkärnan

Alfa- och betasönderfall 

 

v.51

Sönderfallsserier

Upptäcka och mäta radioaktivitet

 

v.2

Repetition

 

v.3

Skriftligt prov


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön.

Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.

Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter och begränsningar i framtiden.

Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer. Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård och informationsteknik.

Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.

Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

Aktuella forskningsområden inom fysik, till exempel elementarpartikelfysik och nanoteknik.

Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.

Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter