Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

9

åk 8 Tema Form Fördjupning

Nolhagaskolan, Alingsås · Senast uppdaterad: 26 augusti 2022

Arbetsområde: Tema Form Fördjupning exempelbild utförd av Camilla Lundh Sjöberg

Ämne: Bild åk 

åk 8 tema form fördjupning

 

Arbetsbeskrivning till uppgifter finns tilldelade i elevens veckoplanering på Drive. 

Arbetsområde:

under kommande veckor kommer du att arbeta med temaområdet form fördjupning.

 

Vi kommer att betrakta olika konstverk såsom skulptural konst och design , arkitektur samt skapa egen design och bygga upp skulptera.

 

Vad är form?

Hur och var använder vi oss av former i vardagen?

Hur påverkas vi av formspråk i konst och skulpturer, byggnader mm?

Vad innebär det att någonting är abstrakt ?

Det ska vi ta reda på genom att skapa i olika  tekniker och material som ger olika uttrycksformer samt se på formgivna ting i vår omgivning.

 

Konkreta mål:

Du förväntas lära dig om om vad 3D form är.

Du förväntas kunna använda metoder och tekniker i ditt formskapande som underlättar skapandet av form.

Du förväntas förstå begrepp som har med formspråk att göra och kunna använda  begreppen i bestämda syften.
 
 

 

Arbetsområde: Tema Form Fördjupning

Under kommande veckor kommer du att arbeta med temaområdet Form Fördjupning.

Du kommer att betrakta och lära mer om olika konstverk och skulptural konst och design.

Du kommer att reflektera kring följande:

 • Vad är form och hur kan den utvecklas?

 • Hur och var använder vi oss av former i vardagen ?

 • Hur påverkas vi av formspråk i konst och skulpturer, byggnader mm?

 • Vad innebär det att någonting ser abstrakt ut?

 • Det ska vi gemensamt ta reda på genom att skapa i olika tekniker och material som ger olika uttrycksformer samt se på formgivna ting i vår omgivning.

 

 

Centralt innehåll: 

Bildframställning

 • Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
 • Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande.
 • Återanvändning av bilder, material och föremål i eget bildskapande, till exempel i installationer.
 • Presentationer av eget bildskapande.
 • Rättigheter och skyldigheter,etik och värderingar när det gäller bruk av bilder samt yttrandefrihet och integritet i medier och övriga sammanhang.
 • (Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder) eleven väljer själv om fotografi kommer vara en del av projektarbetet.

Redskap för bildframställning

 • Former,färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
 • Material och verktyg för två-och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.

Bildanalys

 • Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet,etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.
 • Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas.
 • Samtida konst- och dokumentärfilmer samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Konkreta mål:

Du förväntas att utveckla och lära dig om om vad 3D form är.

 

Du förväntas förstå begrepp som har med formspråk att göra och kunna använda  begreppen i bestämda syften.

 

Undervisning:

 • Genomgångar i klassrummet om vad form är.

 • Konstbilder och bruksföremål visas upp som exempel.

 • Genomgång av vad byggnadskonst är, vad arkitektur är med utgångspunkt från bilder på kända byggnadsverk världen över samt deras upphovsmän/kvinnor.

 • Genomgång om svensk och utländsk design i möbler, tyger och tapeter visas i bilder.

 • Namn på kända designers listas på tavlan i klassrummet och eleven får själv söka på nätet för inspiration till kommande uppgift i temat form fördjupning.

 • Elevdiskussioner om de vi ser och upplever som skulptur och form sker i samband med uppgifternas olika karaktär.

 • En begreppslista delas ut och förklaras av läraren i klassrummet.

I temaområdet form fördjupning ingår olika deluppgifter.

Uppgifterna är följande:

 

 • Kroki ,(skapa former, människans anatomi, rörelse i bild )

 

 • Med hjälp av skisser från krokiuppgiften, skapa en människa i svårarbetad lera.(lufttorkande lera)

 

 • Stilleben, (skapa volym och form med penna.)

 

 • Gjuta gips i egenskapad lerform.( det blir en gipstavla att hänga på väggen)

 

 

Bedömning:

Jag kommer att se hur du får ihop kompositionen och formerna i ditt skapande i 3D form på papper men även hur du bygger upp en 3D - form med lera.

Man kan rita i 3D och bygga i 3D ,Det är två olika typer av 3D -form som jag ser om du förstår dig på.

Jag ser hur väl du lyckas med att skapa en form i lera att gjuta gips i.

Jag bedömer hur du använder dig av olika tekniker och metoder i ditt skapande i färg och form.

Jag bedömer hur väl du använder dig av ljus och skugga i dina bilder för att skapa djup och volym.

 

Jag lyssnar in dig i samtal som berör det du skapar för att se om du använder dig av begrepp som har med uppgiften att göra, och om du gör kopplingar till omvärlden som har med temat form.

 

Kunskapskrav:

Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter,åsikter och upplevelser med ett bildspråk och genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår. I arbetet kan eleven använda några tekniker,verktyg och material på ett fungerande sätt och hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.Dessutom kombinerar eleven former,färger och bild-kompositioner på ett fungerande sätt.

Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial, Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt. Dessutom kan eleven presentera sina bilder med anpassning till syfte och sammanhang. Eleven kan också ge omdömen om arbetsprocessen och visar då på samband mellan uttryck ,innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.

 

Eleven kan  tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden. Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck , innehåll och funktion på ett sätt med användning av ämnesspecifika begrepp.

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback