Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

RELREL01

Religionskunskap 1

Malenagymnasiet, Sjöbo · Senast uppdaterad: 25 september 2020

Det här är en grovplanering för kursen Religionskunskap 1. Den kommer att förändras under kursens gång.

 

Centralt innehåll

 

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 

 

 

  • Kristendomen, de övriga världsreligionerna och olika livsåskådningar, deras kännetecken och hur de tar sig uttryck för individer och grupper i samtiden, i Sverige och i omvärlden.
  • Olika människosyn och gudsuppfattningar inom och mellan religioner.
  • Religion i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet.
  • Individers och gruppers identiteter och hur de kan formas i förhållande till religion och livsåskådning utifrån till exempel religiösa skrifter, traditioner, sociala medier samt historiska och nutida händelser.
  • Olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap i den aktuella samhällsdebatten.
  • Tolkning och analys av olika teorier och modeller inom normativ etik samt hur dessa kan tillämpas. Etiska och andra moraliska föreställningar om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara.
  • Analys av argument i etiska frågor med utgångspunkt i kristendomen, övriga världsreligioner, livsåskådningar och elevernas egna ställningstaganden.

 

 

Veckorna fram till höstlovet -  Livsåskådningar, Religion och identitet samt Religion och vetenskap   Ni jobbar utifrån läroboken och de frågorna  som finns där.

Vecka 45 - 48                        Etik och moral, Case - övning Etik & moral           

Vecka 49 - 51                        Abrahamitiska religioner och Judendom 

Vecka 3 - 6                            Kristendom

Vecka 7 - 10                          Islam  

Vecka 11 - 13                        Hinduism        

Vecka 14 - 16                        Buddhism          

Vecka 16 - 17                        Konfucianism      

Vecka 18 - 21                        Icke - religiösa världsåskådningar och Nya religiösa rörelser

Vecka 22 - 24                       Resurstid/Reservtid  

                      

                 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Religionskunskap 1
Religionskunskap 1
Religionskunskap 1
Religionskunskap 1
Uppgifter
Religion, Livsåskådningar
Religion, Religion och identitet
Religionskunskap, Religion och vetenskap
Religionskunskap, Abrahamitiska religioner
Religionskunskap, Judendom
Religionskunskap, Kristendom
Religionskunskap, Islam
Religionskunskap, Hinduism
Religionskunskap, Buddhism
Religionskunskap, Kinesiska och Japanska religioner
Religionskunskap, Icke-religiösa världsåskådningar
Religionskunskap, New Age
Religionskunskap, Etik och Moral
Religionskunskap, Etik och Moral

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback