Skolbanken Logo
Skolbanken

Geometri

Lummerskolan ag, Halmstad · Senast uppdaterad: 28 oktober 2020

I detta arbetsområde kommer vi arbeta med de geometriska formerna cirkel, kvadrat, rektangel och triangel. Vi kommer att träna oss på att mäta och rimlighetsbedöma längder, volymer och massor. Vi kommer också att träna på lägesord som t.ex. framför, bakom, under och över.

Syfte

 • Känna igen de vanligaste geometriska formerna.
 • Förstå och använda några lägesord.
 • Förståelse för volym, längd och massa.
 • Känna igen och kunna använda några geometriska begrepp.

 

Genomförande

 • Genomföra mätningar av längd, volym och massa.
 • Träna på att rimlighetsbedöma längder, volymer och massor .
 • Träna på de geometriska figurernas utseende och namn.
 • Leta efter geometriska former i naturen och t.ex. på skolan.
 • Träna på lägesord både i undervisning men även vid t.ex. promenader eller måltider.

 

Bedömning

 • Hur väl du medverkar och bidrar när vi utför mätningar av t.ex. längder.
 • Om du kan känna igen geometriska former och använda geometriska begrepp på ett fungerande sätt.
 • Hur väl du använder lägesord i vardagssituation och hur väl du kan svara på frågor som rör olika lägesord.
 • Hur rimliga dina bedömningar av t.ex. en längd är.

Läroplanskopplingar

använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

reflektera över rimlighet i situationer med matematisk anknytning, och

använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

De geometriska objekten cirkel, kvadrat, rektangel, triangel. Hur de avbildas och beskrivs, såväl med som utan digitala verktyg.

Geometriska begrepp, till exempel hörn, sida, sträcka och vinkel.

Mätning och uppskattning av längd, volym och massa med vanliga måttenheter.

Proportionella samband samt enkel förstoring och förminskning.

Geometriska mönster och hur de kan konstrueras.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter