Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

8

Heroes

Stadsparksskolan 7-9, Partille · Senast uppdaterad: 1 oktober 2019

Vi läser, skriver, lyssnar och pratar om olika sorters hjältar på engelska.

Mål: 

 • Kunna diskutera vad en hjälte är och ge exempel på olika sorters hjältar på engelska
 • Känna till den klassiska modellen för hjälteberättelser, inklusive några vanliga litterära arketyper
 • Känna till landet Sydafrika och lite av dets historia, framförallt vad Apartheid var och vem Nelson Mandela var
 • Kunna läsa och förstå faktatexter på engelska
 • Kunna skriva en uppsats med en tydlig struktur

 

Aktiviteter

 • Vi pratar, lyssnar och läser om vad det innebär att vara en hjälte samt de olika sorters hjältar som finns. 
 • Vi läser faktatexter om Nelson Mandela och Apartheid
 • Vi pratar och om hjältar i fiktionen, med fokus på det typiska formatet för hjälteberättelser: The Hero's Journey
 • Vi tittar på en film och diskuterar den i relation till "The Hero's Journey".
 • Vi pratar om personliga hjältar och vilka egenskaper de har
 • Vi skriver en three paragraph essay om våran egen hjälte och varför denna är det. 

 

 

Bedömning: 

 • Inspelad diskussion i grupp
 • Three paragraph essay om en egen hjälte

Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.

Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.

Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.

Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.

Talad engelska och texter från olika medier.

Talad engelska med viss regional och social färgning.

Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.

Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.

Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.

Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.

Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.

Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.

Samtal och diskussioner samt argumentation.

Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.

Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.

Matriser i planeringen
Film discussion
Three paragraph essay
Three paragraph essay
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter