Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Religionskunskap

·

Årskurs:

5

Läsförståelse, Johan och Peter

Ängsnässkolan, Huddinge · Senast uppdaterad: 20 januari 2019

Du kommer att läsa boken Johan och Peter. Vi samtalar kring det lästa i grupper och du svarar skriftligt på frågor om det lästa.

Syfte

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

Mål

Du ska bli bättre på att

  • med förståelse läsa berättelser på egen hand
  • motivera din svar och åsikter

Bedömning

Jag kommer att titta på hur du svara på de olika frågorna i de olika områdena.

Jag kommer även titta på hur du delaktig du är vid diskussioner kring det lästa. 


Läroplanskopplingar

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.

Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

Matriser i planeringen
Svenska läsförståelse
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback