Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Naturvetenskap och teknik

Dalhems förskola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 28 november 2018

Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden. Vi på Skogsbäret kommer att fortsätta vårt tema inom Naturvetenskap och teknik. 📱📸🔦

Skogsbäret planering inom Naturvetenskap och teknik.

Vi, pedagoger vill fånga och väcka barnens intresse för naturvetenskap och teknik genom att erbjuda olika aktiviteter, upplevelser och experiment inom temat.

Barn och pedagoger kommer att samtala och arbeta med den teknik som vi stöter på i vardagen.

Barn och pedagoger kommer arbeta med olika fysikaliska fenomen och kemiska processor i barnens vardag på förskolan och se samband i naturen. Där vi bekantar oss med ord och begrepp som ljus och skugga. Vatten/ is/snö och halka.

Barnen kommer att bygga, skapa och konstruera med olika tekniker tillsammans i leken och i aktiviteter

Barn och pedagoger kommer att utforska och undersöka digital teknik med surfplattan.

Vi, pedagoger arbetar med det sociala samspelet i barnens lek, rutiner och i olika undervisningssituationer.

För att främja barnens utveckling och lärande kommer vi att arbeta med kommunikation, lek, bild, rörelse, sång, musik, dans och drama. Detta gör vi för att utveckla den skapande förmågan och för att erbjuda olika uttrycksformer för barnen. De ska kunna förmedla tankar, upplevelser och erfarenheter på olika sätt. Vi, pedagoger kommer att ställa frågor och låta barnen reflektera över sitt eget lärande i mindre grupper och dokumentera deras lärande i Unikum.

Parallellt med temat om teknik kommer vi att arbeta med julpyssel, luciasånger och julmusik och dans.🎄🎄🎄

 

 


Läroplanskopplingar

utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,

utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,

utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,

utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,

utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,

utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback