Skolbanken Logo
Skolbanken

Närmiljö

Olof Persgårdens förskola, Ale · Senast uppdaterad: 16 november 2020

Vi har påbörjat ett tema arbete som handlar om hållbar framtid,detta projektarbete om när miljön blir som en liten del utav vårt övergripande tema. Vi ville ge barnen möjlighet att lära känna sin närmiljö samt uppmärksamma barn på de funktioner som har betydelse för det vardagliga livet. (Tex, skola, bibliotek,mm)

Kartläggning av barngruppen

Vår barngrupp består av 19 barn i åldrarna mellan  2-5 år. Barnen visar intresse för vart man bor.

 

Mål

 

Nedbrytning av valda läroplansmål

Vi vill stärka barnens identitet och ställning i gruppen, detta genom att barnen får visa var de bor och vilka som bor där, barnet ökar sin självkänsla om det egna "JAGET" Barnen ska ges tillfälle att få känna stolthet, genom att få visa upp sitt hus och berätta om det med sina egna ord.

På våra skogspromenader är vi som pedagoger medforskare till barnen, vi utforskar gemensamt med barnen,vi samtalar och diskuterar mycket, om att vi får vara rädda om vår natur och även dess närhet.

 

 

Genomförande/Arbetsmetoder

Vi kommer gå  på gemensamma promenader, hela barngruppen, hem till var och en. De barnet vi ska gå hem till får gå först och visa vägen. Vi kommer dokumentera genom att fotografera varje barn utanför dess hus. De barnen som bor i samma område kommer vi att besöka vid samma tillfälle. Vi kommer även att ta oss med buss till de barnen som bor i områden som är lite längre bort. Vi kommer även senare kunna göra en karta över området, där det blir mer konkret var barnen bor i förhållande till förskolan och till varandra. Vi går även kontinuerligt till skogen och biblioteket.

Uppföljning

Det har bara varit positivt, barnen  har tyckt att det varit spännande att få visa kompisarna vart de bor.

Utvärdering

Barnen har tyckt att det har varit roligt och betydelsefullt att gå på dessa promenader,där den vi skulle gå hem till, fick gå först i ledet med en kompis och visa vägen. Vi åkte också buss vid nåt tillfälle, till de barnen som bodde lite längre bort i från förskolan, det var också spännande.Vi  dokumenterade barnen när de stod framför sitt hus, som vi senare  hängde upp på förskolan tillsammans med deras egna teckning av sitt hus. Detta projekt har tagit ganska lång tid att genomföra men vi ser ändå att det har varit väldigt givande och positivt.

 

Analys och utveckling

Barnen har fått många upplevelser på dessa promenader, det har också väckt många härliga dialoger, som om man bor långt ifrån förskolan eller nära? Storlek? Vem/ vilka som bor där? vilken husfärg? husnr? mm Barnen har fått känna sig  stolta och det har stärkt dem.Detta projekt har kännts inspirerande och gett många positiva samtalsämne för både barn och pedagoger, så detta kan vi mycket väl kunna tänka oss att göra igen.

 
Läroplanskopplingar

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback