Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

7 - 9

Åsö HT18 (SV) - Block 3: Intervju

Åsö grundskola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 27 november 2018

Varje elev genomför en intervju vars innehåll sammanställs till en text som lämnas in för bedömning. Detta pågår V.48-49.

Under veckorna 48 och 49 övar vi samt förbereder oss för att kunna genomföra en intervju med en äldre släkting. Varje elev genomför alltså en intervju vars innehåll sammanställs till en text som lämnas in för bedömning. Om man inte hinner färdigt till V.49 finns möjligheten att lämna in V.50.

Under lektionstid går vi igenom sådant som är viktigt att komma ihåg, så varje elev ansvarar för att anteckna det som kommer upp. Man får fotografera tavlan efter lektionen. Anvisningar samt krav finns även i denna planering. Vi kommer gå igenom olika intervjumetoder samt samtalsmodeller (ostrukturerad, semi-strukturerad samt strukturerad), möjliga teman, inspelningsmöjligheter samt exempelfrågor. Om man inte väljer ett eget tema blir man tilldelad ett tema, senast i slutet av V.48.

Senast fredag V.48 behöver man ha bokat en tid eller på annat sätt stämt av med personen som man ska intervjua, så att denna finns tillgänglig. Intervjuerna bör genomföras senast i början av V.49. Tanken är att V.48 spenderas med förberedelser som att formulera frågor, bestämma tema, sätta sig in i kunskapskraven samt se exempel på intervjuer/intervjuteknik. Och V.49 spenderas med att skriva texten. Man behöver inte transkribera hela intervjun, utan man behöver enbart extrahera det som rör det valda temat. Detta formuleras som ett dokument som delas med mig V.49 (senast V.50).

Texten ska innehålla följande:

Rubrik

Ingress

Presentation av den intervjuade personen

Själva intervjun som berör temat

Avslutning

 

Krav: 1-2 sidor, storlek 12, rubrikstorlek 14, Times New Roman. Korrekt styckesindelning samt stavning. Eleverna ska kunna visa läraren det inspelade materialet vid inlämningen av uppgiften.

 

E                                                                                  C                                                                        A

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Åsö HT18 (SV) - Block 3: Intervju
Åsö HT18 (SV) - Block 3: Intervju
Uppgifter
Intervju

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback