Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

7 - 9

Faktatext september 2019

Pilevallskolan F-9, Trelleborg · Senast uppdaterad: 7 oktober 2019

Lär dig skriva en faktatext. Använd checklistan för att se hur en faktatext skall skrivas. Ta hjälp av en kompis och ge och få kamratrespons på din text. Vi jobbar med skrivprocessen. Skriv om texten efter respons från mig.

Innehåll:

 • formulera en faktatext med frågor som du besvarar
 • sök information på nätet
 • använd digitala verktyg
 • redovisa arbetet med en google presentation
 • ange källor

 

Bedömning:

Eleven ska utveckla sin förmåga att:

 • skriva faktatext
 • utveckla och fördjupa ord- och begreppsförståelse
 • hämta information
 • dokumentera källhänvisning

Språkliga mål: 

Eleven ska:

 • lära sig hur en faktatext är uppbyggd.
 • utveckla sin förmåga att skriva faktatexter med tydligt innehåll och struktur.
 • öka sin förmåga att söka efter information.
 • öka sin förmåga att använda ämnesspecifika ord och begrepp

Digitala mål:

 • lägga bilder till sin text som förstärker budskapet.

Arbetssätt:

1. Samla bilder och information om ämnet som du valt.

2. Läs texterna om ämnet som du har valt. Stryk under det som är viktigt. 

3. Gör en lista där du kortfattat skriver vad du hittat. Skriv stödord under rätt rubrik. Rubriken kan formuleras som en fråga. 

 4. Nu ska du börja skriva. Lägg undan texterna och skriv utifrån stödorden i listan.

5. Läs igenom avsnitten och fundera på om ordningen känns bra eller om något behöver läggas till eller ändras på.

6. Glöm inte att skriva vilka källor du har använt dig av.

7. Nu är det dags att bearbeta texten. En kompis ska läsa din text och ge respons, förslag till förbättringar. Använd din kompis förslag och förbättra din text. Låt läraren läsa din text.

8. Gör en google presentation utifrån ditt första utkast och infoga en bild.

9. Redovisa ditt arbete inför klassen med stöd av din google presentation.

 

 

 

 

 

 

 

.

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

välja och använda språkliga strategier,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

söka information från olika källor och värdera dessa.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.

Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.

Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.

Hur man citerar och gör källhänvisningar, även med användning av digitala medier.

Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt kunskapsrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.

Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt.

Eleven väljer och använder då i huvudsak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur, innehåll och språk och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter