Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7 - 9

Algebra och tal 9

Österledskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 5 december 2018

När du först lärde dig räkna räckte det med hela tal. För att kunna lösa fler och svårare problem har du även fått lära dig använda negativa tal, tal i bråkform och irrationella tal som π. Inom algebran räknar man inte bara med tal, utan även med symboler för tal, till exempel x. Algebra ligger bakom mycket av det du möter i din vardag, som t.ex. sökfunktioner på internet. I det här kapitlet får du lära dig mer om hur man räknar med tal i bråkform. Du får även fördjupa dina kunskaper i algebra genom att till exempel förenkla uttryck och lösa ekvationer.

Kapitlets begrepp:

 

bråktäljare nämnare blandad form förlänga förkorta 

enklaste form 

minsta gemensamma nämnare, MGN 

algebranumeriska uttryck algebraiska uttryck 

förenkla faktorisera ekvation obekant prövning 

 

Kapitlets metoder:

 

Förlänga och förkorta bråk

Bråkräkning med de fyra räknesätten

Förenkla uttryck och beräkna värde av uttryck 

Multiplicera uttryck med parenteser 

Faktorisera uttryck 

Lösa ekvationer 


Läroplanskopplingar

Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.

Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.

Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.

Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.

Metoder för ekvationslösning.

Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas generellt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Uppgift 1
Studi.se
Självbedömning

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback