Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

5

Jä ht-18 åk 5 En New Champion 5 ch 7-12, MS

Järnåkraskolan 4-9, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 30 november 2018

I detta arbetsområde får du träna dig i att uttrycka dig muntligt och skriftligt på engelska. Du får också träna dig på att förstå engelska i tal och skrift. Arbetet utgår från ch 7-12 i New Champion 5.

Mål för elev

Du ska kunna

 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter (ch 7-12)
 • formulera dig och kommunicera i tal och skrift (ch 7-12)
 • kommentera några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används (ch 12)

InnehållGenom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare. I den kommunikativa förmågan ingår även språklig säkerhet. I arbetsområdet ingår följande:

 

 

 • berätta vad någon gjorde (ch 7)

vanliga verb i oregelbunden preteritum: was, had, bought, came, found, heard, hit, paid, said, saw, went

 

 • berätta om en märklig händelse (ch 8)

vilda djur,

oregelbunden preteritum: began, drove, forgot, got, kept, knew, left, put, shut, stood, threw, took

 

 • berätta om djuren på bondgården (ch 9)

vanliga djur

regelbunden preteritum: walked, opened.....;

oregelbunden preteritum: felt, knew, thought, were

 

 • beskriva ditt rum (ch 10)

beskriva ditt rum, möbler, ordningstal: first, second, third, fourth, uttal av -ed

oregelbundna verb i preteritum: ran, sat, woke, wrote

 

 • säga datum och när du är född (ch 11)

säga datum och när du är född: I was born.......

fler ord om staden

övriga ordningstal

oregelbundna verb i preteritum: taught, told

 

 • fakta om Irland (ch 12)

could

 

Genomförande

Vi lyssnar, läser och samtalar om texternas innehåll. Vi arbetar även med dialoger och skriftliga övningar. Vi avslutar hela arbetsområdet med en diagnos som är både muntlig och skriftlig.

Bedömning

 Bedömningen avser din förmåga att:

- förstå innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.  
- visa din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att  agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. 
kommentera några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
 

Bedömningen sker under lektionerna men också vid läxförhör och diagnos.

Kursplanemål

 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter 
 • formulera dig och kommunicera i tal och skrift 
 • kommentera några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
vt 15 En åk 5 New Champion 5, ch 7-12
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback