Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Teknik och kommunikation

Dalhems förskola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 30 november 2018

Utifrån barnen ser vi ett behov att utveckla och utmana barnens språkliga och kommunikativa förmågor. Genom att lära utifrån barnens nyfikenhet och där barnens frågor och funderingar utgör grunden, uppmuntrar vi till en rolig och inspirerande lärmiljö där möjligheter att pröva och utforska i olika skapande tekniker blir till ny kunskap.

I teknik och kommunikation arbetar vi på Ekorren i både stor grupp och mindre indelade grupper, så att alla barn får möjlighet att utveckla sina språkliga och kommunikativa förmågor. Lärmiljön inomhus och utomhus uppmuntrar till lärorika tekniker som blir till ny kunskap. Barnen får lära sig olika tekniker genom att skapa, samarbeta, leka och använda olika digitala verktyg. Vi pedagoger inspirerar barnen till att utforska vidare och fördjupa sina kunskaper.

 

Mål

  • att identifiera tekniken i vardagen och förstå hur den fungerar
  • att utforska och lära oss om olika material och metoder/tekniker
  • att kunna använda digitala verktyg i vår kommunikation

 

Syfte

Teknik finns som en naturlig del i barnens vardag men man märker den framförallt när den inte fungerar. Vi pedagoger ska uppmuntra barnen att ställa frågor och börja reflektera över vad teknik är och hur enkel teknik fungerar. Vi vill uppmuntra dem att utforska teknik och ställa frågor, t.ex. om vad som hände och varför det blev så.

 

Genomförande

Vi arbetar upplevelsebaserat i våra aktivitetsgrupper där barnens frågor och funderingar står i fokus. Vi provar på olika aktiviteter, material och metoder i vår undervisning. Barnen får själva dokumentera de olika aktiviteterna med digitala verktyg. Vi kommer att skapa och bygga med olika material där barnen får utforska olika tekniker i de olika aktiviteterna, t.ex. med återvunnet material och i samband med detta arbetar vi för en medvetenhet om hur vi värnar om vår miljö. Vi kommer också att fortsätta med sagostunderna och utveckla dem med hjälp av digitala verktyg för att stärka vår kommunikation.

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,

utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback