Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

5

Illustration - Åk 5 - Vårbyskolan

Vårbyskolan, Huddinge · Senast uppdaterad: 30 januari 2019

Illustrationer är något som du ofta ser. I den här uppgiften får du träna på att uttrycka dig genom illustrationer och samtidigt tränar du din läsförståelse.

Konkretiserande mål

  • Du får träna på att framställa berättande bilder genom att teckna, du får även träna på att bygga upp en bild och använda dig av olika teckningstekniker.

Arbetsformer

  • Vi går igenom vad en illustration är och var man kan hitta illustrationer.

  • Du får välja om du vill göra din illustration med blyerts och använda skuggning, färgpennor eller tuschpennor.

  • Läraren läser texten, som är anpassad efter elevernas ålder, högt för klassen. Sedan finns texten på drive så att du kan läsa eller lyssna på texten flera gånger.
  • Sedan ska du måla en teckning som beskriver vad texten handlar om, alltså en illustration till texten.
  • I den här uppgiften tränar du också din hör- och läsförståelse.

Examination (vad och hur)

  • Du bedöms efter att du kan måla en berättande bild som beskriver vad texten handlar om (bildframställning)
  • Du bedöms efter hur du klarar av tekniken som du har valt och att du kan komponera en fungerande bild (teknik och uttryck)
  • Du bedöms efter hur du kan utveckla egna idéer och ta beslut som leder dem framåt i arbetsprocessen (idé och arbetsprocess)

Läroplanskopplingar

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och

Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.

Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.

Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.

Matriser i planeringen
Illustration - Åk 5
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback