Skolbanken Logo
Skolbanken

Digitalisering/ programmering Ballongerna

Trädgårdens förskola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 17 januari 2019

Utbildningen ska ge barnen förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens genom att ge dem möjlighet att utveckla en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen. Skolfs 2018:50

Målkriterium/ syfte:

Genom att öka nyfikenheten och den egna kunskapen i digitalisering och ge alla barn en likvärdighet i undervisningen kring digitala verktyg.

Vi vill utöka barns kunskap i analog och digital programmering.

 

Hur:

Vi arbetar med pilar och begreppen framåt, bakåt, höger, vänster. Använder oss av blue-boten.

 

Reflektion/analys:

Vi reflekterar över våra dokumentationer och analyserar resultatet i de spontana lärandesituationerna och i den planerade undervisningen hur måluppfyllelsen skett i Unikum till sista fredagen varje månad.

Analysen ligger till grund för vidare undervisning för måluppfyllelse.


Läroplanskopplingar

utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,

ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback