Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Modersmål kulturell identitet Ballongerna

Trädgårdens förskola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 17 januari 2019

Det svenska samhällets ökade internationalisering ställer höga krav på människors förmåga att leva med och förstå de värden som ligger i en kulturell mångfald. Förskolan är en social och kulturell mötesplats som ska främja barnens förståelse för värdet av mångfald. Skolfs 2018:50

Syfte/ målkriterier:

Vårdnadshavarna loggar in på Unikum och tar del av barnens undervisning på förskolan

Plan för inskolning där fokusfrågor lyfts upp kring familjens kulturella identitet samt delges förskolans uppdrag och innehåll

Varför?

Likvärdighet och framtidstro för barnet i sin kulturella identitet och i förskolans skolkultur.

Hanterbarhet för pedagogerna i sitt arbete med barnens och förskolans kulturella identitet

Hur?

Arbetar med Polyglutt. Språkappar för översättning av ord i vårt projekt.


Läroplanskopplingar

utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,

känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter