Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

7

Antiken ht 2018

Da Vinciskolan, Ale · Senast uppdaterad: 3 december 2018

Under veckorna 48-51 kommer vi att lära oss lite om de gamla grekerna, om deras berättelser och vad de handlade om. Vi kommer att ha ett prov måndag den 10 december.

I slutet av arbetet kan du:

Beskriva begreppen:

Lyrik

Dramatik

Epik

Muntligt berättande

Myter

Komedi

Tragedi

Dramaturgi

Budskap

Kultur

Akilleshäl

Trojansk häst

Hybris

Vers

Urkrafterna

Titaner

Zeus

Vidunder

Naturväsen

Fabler

 

Faktakunskaper

  • När är antiken ungefär?
  • Vad betyder ordet "antik"?
  • Vad utmärker tiden, dvs. vad är typiskt för antiken? Vilket land var centrum i Europa? Religion? Vetenskap? Människosyn?
  • Hur spreds skönlitteraturen (berättandet)? Vilka genrer var populära?
  • Vad är epik, lyrik och dramatik?
  • Ge exempel på författare och berättelser!
  • På vilket sätt hänger berättelserna ihop med vad som hände i övrigt under den här tiden?

Material: Läroboken Portal (s.164-165+158), texthäfte, anteckningar och filmer.

Homeros - Iliaden och Odyssén

Iliaden: Vi ser filmen "Det trojanska kriget" och arbetar med frågorna: http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=V4274 

Filmens mål är att:

- skildra det trojanska kriget, bl.a. vad som orsakade det och hur det slutade

- berätta historien om Akilles

- berätta historien om den trojanska hästen

- presentera några övergripande fakta om det trojanska kriget och grekisk mytologi

Odyssén: Vi ser filmen "Odysseus äventyr" och arbetar med frågorna: http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=V5335

Filmens mål är att:

- skildra Odysseus äventyr i samband med hemresan till Ithaka

- berätta historien om Cyklopen

- berätta historien om Kirke

- skildra vad som hände vid Odysseus hemkomst

- presentera några övergripande fakta om Odysseus och grekisk mytologi

Diskussionsfråga: Odysséen handlar om att komma hem men att också stöta på hinder längs vägen. Var har Odysseus varit? Till vilka ska han hem? Kan ni ge något exempel på hinder han stöter på längs vägen? Håller ni med om att det kanske är bättre att inte veta vilka hinder man kommer att stöta på i livet, att inte kunna förutse allt? ”Livet ses som ett stort äventyr. Spänningen ligger i att inte veta.” Diskutera!

 

Olympens gudar: https://www.sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=V4133

Antikens greker skapade en mängd myter för att förklara hur världen omkring dem fungerade. Myterna kretsade kring en familj odödliga gudar som visserligen var väldigt mäktiga, men också svartsjuka, dumma, fåfänga och fulla av andra mänskliga egenskaper. Filmen berättar mer om Gaia, Uranos, Kronos, Zeus, Hera, Athena, Artemis, Afrodite, Apollon, Poseidon, Hermes och andra.

 

Kung Oidipus och Lysistrate: https://www.youtube.com/watch?v=JVqC9mJfz5w

 

Vi gör text till text-kopplingar genom att titta på filmklipp med sirener:

Pirates of the carrribean: https://www.youtube.com/watch?v=0R--FtzSx2o

Ice Age: https://www.youtube.com/watch?v=CibOe1oEJy4

O Brother Where Art Thou: https://www.youtube.com/watch?v=SJmZtn8vmt8

 

Förmågor

Resonera kring varför man skrev om just de saker man skrev om under antiken.

Resonera kring varför teatern/dramatiken växte sig så stor under just antiken.

Resonera kring budskap i de texter vi läst (Iliaden, Odysséen, Kung Oidipus, Lysistrate).

Resonera kring samband mellan antika texterna och nutida kultur (böcker, filmer, tavlor, skulpturer, låtar).

 


Läroplanskopplingar

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.

Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.

Matriser i planeringen
Antiken
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback