Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska, Svenska

·

Årskurs:

4 - 6

Strump-teater på Engelska

Tunge skola, Kungälv · Senast uppdaterad: 29 november 2018

Skapa en "Sock-puppet-show" med hjälp av vanliga material och en hel del fantasi. Ett roligt sätt att lära sig samtala och skapa dialog på engelska.

  • Det här ska du få lära dig

          Att våga prata engelska i ett större sammanhang.

          Att bygga på ditt engelska ordförråd.

          Att öva på att höra och se hur engelsk ordföljd till viss del skiljer sig från svenskans.

          Att öva på att skriva och säga fraser på engelska.

  • Såhär ska du få arbeta

           Börja med att skapa din strump-karaktär. Till exempel: Vad heter den? Vem är den? Hur är den? Hur pratar den? 

           Öva på att låta dockorna presentera sig för varandra. På det viset lär ni känna de andra dockorna och vänjer er vid att prata på engelska.

           I grupp: Arbeta fram handling, roller och dialog med hjälp av tankekarta och seriebilder.

           Diskutera med kamrater och lärare om hur du kan formulera dina engelska repliker.                                      

           Skriva ner dina engelska repliker.

           Öva in dina repliker så att du kan dem utantill när teatern spelas upp.

           Filma teaterföreställningen, gärna flera gånger tills ni är nöjda.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.

Sånger, sagor och dikter.

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.

Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.

Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

Matriser i planeringen
Matris - lyssna och förstå, tala och skriva
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback