Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

7 - 9

Bild år 8: Christmas in a Box (diorama)

Sinntorpsskolan 4-9, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 12 december 2018

Skapa ett tittskåp av en julsång eller juldikt.

Genomförande

Fundera ut en julsång eller juldikt och använd den i ett 3D-projekt med återvinningsmaterial som grund.

Du kommer få arbeta med projektet under resten av terminen och resultatet ska bli ett diorama/tittskåp; Christmas in a Box! 

Du behöver ha med:

Skokartong eller annan papplåda i liknande storlek. Ta med så många du har ifall någon annan skulle sakna! 

Lådan behöver ha någon form av lock. Även insidan av locket kommer du få dekorera och sedan sätta fast den eller de verser till din julsång eller juldikt som du har gestaltat. 

Ta gärna med om du hittar:

Äggkartonger

Toarullar

Vinkorkar

Kapsyler

Dagstidningar

Överblivet garn

Överblivna knappar

Kottar

Småstenar

Glasspinnar

Egna förslag?

I tillägg till detta har du tillgång till:

Lim

Flirtkulor

Färg

Silkespapper

Piprensare

Glitter

Träkulor

Med hjälp av materialet ska du skapa en julvärld som stämmer överens med sången eller dikten du valt. Du kommer 

Bedömning

Du bedöms löpande under arbetets gång och du kommer få ladda upp bilder av slutresultatet i din lärlogg på Unikum ihop med texten du valt samt dina tankar om huruvida projektet avlöpt som du tänkt, vilka utmaningar du stött på och hur du tog dig förbi dem. 


Läroplanskopplingar

Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande.

Återanvändning av bilder, material och föremål i eget bildskapande, till exempel i installationer.

Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.

Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.

I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.

Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.

Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.

I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.

Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett relativt väl fungerande sätt.

Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.

Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.

Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.

I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.

Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt.

Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.

Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris Bild åk 7-9
Uppgifter
Christmas in a Box
Christmas in a Box
Christmas in a Box

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback