Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi, Fysik, Kemi

·

Årskurs:

4 - 6

Faktatext om djur

Hubertusgården, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 30 november 2018

PP om faktatext om djur

Till dig som elev:

 

Arbetsområdet

Söka information för att sedan använda sig av den för att skapa en faktatext.

 

Mål

Veta hur man kollar ifall en källa kan vara användbar.

Kunna söka information på nätet.

Kunna använda sig av information för att skriva en faktatext.

Arbetssätt

Varje elev får sitt egna djur att skriva om. De söker sedan information på nätet om den och gör en tankekarta. Därefter skriver de sin text.

Redovisningsform

Eleverna skickar in sin text till läraren.

 

Bedömning

Eleverna bedöms på ifall de på egen hand klarat att söka information på nätet samt ifall de kan använda sig av den informationen för att skapa en faktatext.

 

Läroplanskopplingar

Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.

Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.

Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.

Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback