Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Lekdeg

Hässelbygårdsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 17 december 2018

Gör ditt egen julgran, nögubbe och presenter med lekdeg.

 

Material:

  • lekdeg
  • pärlor för dekoration
  • någon plat för att föra olika formen (kniv för matt, en tjuv som barnen ska inte skadar sig)

 

Gör så här:

1. Ta fram material och delar olika för lekdeg till  olika grupper. Barnen ska jobba själv, men dem kan delar olika idéer.

2. Dem kan görs olika förmer och ska inte blanda lekdeg för att det ska sinas finare (om man vill).

3. Barnen ska jobba med lekdeg under 40 minuter.

4. Hitta nån stället som barnen kan lägga och alla se.

 

Syfte:

Barnen  ska använda fantasi

Träna sin finmotorik

Delar olika idée.

Dem ska känna deg med sina händer.

Lära sig använda olika tip material.

Känna sig stolthet sina resultat  att dem kan skapar juldekoration.

Ha tålamod med sin projekt för att se sin resultat.

Barnen ska leka och skapa samtidigt.

 


Läroplanskopplingar

pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,

skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,

kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,

skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,

Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.

Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.

Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.

Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.

Tolka och samtala om olika estetiska uttryck.

Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback