Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

2

Öka ordförråd

Modersmålsundervisningen, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 30 november 2018

Se bokstaven i många ord. Träna på att läsa och skriva den. Dela ord för att läsa varje bokstav. Och du får skriva en enkel text. Plus att skapa egen bok innehåller målad bokstäver och djur.

Lyssna på ord och känna hur de uttalas. Läsa och skriva dem i din bok. Måla, klippa och klistra bokstäver i din bok. Lyssna på olika typ texter, skapa förståelse för nya ord. Och träna skriva olika texter också.


Läroplanskopplingar

använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.

Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.

Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Lekar och musik från områden där modersmålet talas.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback