Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

4 - 6

Svensk grammatik - ordklasser, satslära och vokaler

Björkåsskolan, Grundskolor · Senast uppdaterad: 13 december 2018

Grammatik är regler för hur språket är uppbyggt och hur det fungerar. Du lär dig grammatik för att få en bättre förståelse för hur språk är uppbyggda och du kommer att kunna skriva och läsa bättre. Du lär dig också begrepp som hjälper dig att prata om språk. Det kommer också vara en hjälp när du lär dig andra språk än svenska. Du börjar helt enkelt förstå hur allt hänger ihop och du kan börja jämföra olika språk.

Innehåll

Ni ska lära er alla vokalerna, ordklasser och börja lite med satslära.

Alla språk är uppbyggda av ord. Orden i ett språk delas in i olika grupper för att det ska bli lättare att förstå deras betydelse, vad det är för skillnad på dem och hur det går att kombinera dem för att bygga meningar. Grupperna kallas ordklasser. I svenska brukar man räkna med 9 eller 10 ordklasser;

Substantiv

Adjektiv

Verb

Adverb

Pronomen

Prepositioner

Konjunktioner och subjunktioner

Räknerod

Interjektioner

 

Arbetssätt

Vi ska prata kort i helklass om satslära, hur meningar är uppbyggda. Jag vill att ni ska veta vad subjekt, predikat och attribut är.

I uppgifterna här nedanför kommer du att kunna läsa mer om varje ordklass

Vokalerna kommer vi också att kort gå igenom i helklass. 

Allt enskilt arbete kommer att baseras på att memorera reglerna, och att laborera med meningar. 

 

Bedömning

Elevernas bedömning sker i deras diverse texter samt ett grammatikprov. 


Läroplanskopplingar

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.

Matriser i planeringen
Svensk grammatik - ordklasser
Uppgifter
Substantiv
Verb
Adjektiv och adverb
Satslära
Vokaler

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback