Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

7 - 9

Organisk kemi

Rålambshovsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 8 januari 2019

Organisk kemi

 

LPP år 8 – Organisk kemi 

 

 

Efter kursen ska du: 

 • Kunna begreppen nedan 

 • Veta att grundämnet kol finns i olika former och varför kolatomen är så speciell. 

 • kunna kolvätens(alkaneralkeneralkyner) uppbyggnad, egenskaper och användning (de tio första) 

 • Kunna beskriva den generella formeln för alkan, alken och alkyn -serien 

 • kunna alkoholers uppbyggnad, egenskaper och användning ( 3 st alkoholer) 

 • kunna beskriva ett par organiska syror, vad som kännetecknar en organisk syra samt användningsområden 

 • kunna beskriva vad en ester är och redogöra för några användningsområden av estrar 

 • kunna kolatomens kretslopp  

 

 

Begrepp:  

Kolatom, bindningar, omättade och mättade kolväten, alkan-alken-alkyn-serien (10 första), Isomerer, enkelbindning, dubbelbindning, trippelbindning, alkoholer, OH-grupp, organiska syror, COOH-grupp, estrar, kolets kretslopp, diamant, grafit, träkol, fullerenergrafen 

 

Arbetssätt: 

 • Laborationer: vi bygger alkaneralkeneralkyner, alkoholer och organiska syror 

 • Film: kol och alkoholer 

 • Litteratur: Spektrum Kemi kap 7  samt sid 246-250 och sid 257-260 på kapitel 10, anteckningar, stenciler 

 

Bedömning: 

 • Aktivt deltagande under lektioner, laborationer och diskussioner  

 • Prov: vecka 3 (8ef prov på onsdagen, 8abcdgh på fredagen)


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
v.3, Kemiprov
v3, Kemiprov
v.3 Kemiprov
v.3 Kemiprov

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback