Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla årskurser

Månads-planering för december (Fritidshem för f-klass)

Tunaskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 3 december 2018

Översiktsplanering för december Pedagogisk planering för Tunaskolan

Mål: 

Eleverna ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att samarbeta och kommunicera.

Eleverna ska få skapa och vara kreativa, inriktat på jultema.

Eleverna ska lära sig regler till olika spel, samt förstå varför de finns.

 

Kopplingar till läroplanen är:

 

  • Skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt.

  • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.

  • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

  • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.

 

Tillvägagångssätt:

Under december blir det mycket skapande med jultema. Då ges eleverna möjlighet att få prova på flera olika material.

 

Vi går även igenom fler spelregler för att alla ska kunna spela med varandra utan missförstånd.

 

Vi ska även nyttja oss av lekgrupper, vilket innebär att vi anordnar olika grupper åt eleverna på olika stationer. Detta görs för att variera vissa lekvanor hos en del elever för att bredda deras inlärning i lekmiljön.

 

Ena klassen fotograferade de platser där de trivs bäst på skolgården, förra månaden. De ska under december få gå genom de bilderna och ha samtal kring det.

 

Utvärdering/uppföljning: 

Observationer kring hur de agerar under aktiviteter och fria stunder görs för att kunna se gruppens behov. Hur kompis-grupper utvecklas ses också på, samt om de gemensamma aktiviteterna verkar påverka detta.

Samtal vid lärande-situationer som dyker upp sker också.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback