Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

2

Mattesafari 2 B kap 6 - 7

Långsjöskolan, Norrtälje · Senast uppdaterad: 3 december 2018

Addition 0-500. Lägga till hundra-tal, tio-tal och en-tal. Pengars värde. Ta hjälp av mönster. Klockan

Syfte

Vilka förmågor ska utvecklas i arbetsområdet?

Lärandemål för eleven

Du ska kunna:
- lägga till hundra-tal som 143+200
- lägga till tio-tal som 43+20, 143+20
- lägga ihop tal med tio-tal och en-tal som 43+25
- mer om att ta hjälp av mönster
- pengars värde

Centralt innehåll

Vad ska behandlas i undervisningen?

Undervisning

Vi har gemensamma genomgångar.
Vi arbetar laborativt och teoretiskt inom talområdet 0-500.
Vi spelar mattespel.

Kunskapskrav

Beskriv vad som ska bedömas och hur eleverna ska få visa sina kunskaper.

Läroplanskopplingar

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.

Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.

Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.

Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.

Matriser i planeringen
Kopia av Skåre- och Tuggeliteskolans LPP-mall
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback