Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

6

Taluppfattning åk 6

Sätraskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 3 december 2018

Höstterminen arbetar vi med taluppfattning. Det handlar bl.a. om positionssystemet, taluppfattning, avrundning, de fyra räknesätten och tal i decimal, bråk och procentform.

Arbetssätt:

 • Arbete i Matematikboken Matteborgen 6A kap 1 + färdighetsträning på lösblad– Här tränar vi våra matematiska färdigheter och vår förmåga att uttrycka oss matematiskt .
 • Gemensamma diskussioner i helklass
 • Problemlösningsuppgifter – I uppgifterna ges möjlighet att möta olika sätt att lösa och kommunicera matematiska problem. Vi kan diskutera fördelar och nackdelar med olika metoder och även olika sätt att lösa en och samma uppgift. EPA
 • Matematiska aktiviteter – praktiska övningar, för att befästa och introducera ny kunskap.

Undervisningens innehåll:

 • Positionssystemet
 • avrundningsregler
 • Matematiska begrepp kopplade till taluppfattning
 • De fyra räknesätten och algoritmerna
 • Tal i bråkform och sambandet mellan bråkform , decimalform och procent
 • Enheterna kring längd och volym samt enhetsomvandling av dessa
 • Skapa egna problemlösningsuppgifter med matematiskt innehåll samt redovisa för lämpliga lösningar och val av metoder för att lösa ditt matematiska problem.

Bedömning:

Under detta arbetsområde kommer dina kunskaper att bedömas utifrån:

 • ett aktivt deltagande, både enskilt arbete samt gupparbete och vid enskilda samtal med läraren och diskussioner i helklass på lektioner
 • ett skriftligt prov
 • Skriva ett eget matteproblem där du visar på hur man kan lösa problemet.

 

Följande förmågor bedöms under arbetsområdet

 • Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
 • Lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder

   


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Rationella tal och deras egenskaper.

Positionssystemet för tal i decimalform.

Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matriser i planeringen
Matematik Taluppfattning åk 6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback