Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi, Historia, Svenska, Fysik, Teknik

·

Årskurs:

F - 8

Alfred Nobel & Nobelpristagare och dess uppfinning

LMH-enheten, Uppsala · Senast uppdaterad: 4 december 2018

Vem var Alfred Nobel? Vad är Nobelpriset, vem får det och varför? Under vilket sekel levde Alfred Nobel, hur var Sverige då? Varför delas fredspriset ut i Norge? Vad handlar en biografi om?

Alfred Nobel (1833-1896) var intresserad av att uppfinna, utveckla och förbättra olika produkter. Det han framför allt arbetade med var dynamiten.
Han var en innovatör och vetenskapsman i sin tid. Ända sen 1901 har Nobelpriset delats ut till vetenskapsmän, författare och andra lärda som har gjort något bra för mänskligheten under historien.

Uppgift:

Börja med att läsa biografin om Alfred Nobel: välj det arbetsblad som passar dig bäst.

Redovisning:

STEG 1 - Du ska för att få FAKTAKUNSKAP:

1. Läsa en kort biografi om en uppfinnare och göra en kort muntlig presentation av personen, tänk på att skriva som på datakunskapen eller

2.Välja tre uppfinnare och deras uppfinningar och visa på en plansch eller powerpoint

STEG 2 - Du ska för att få FÖRSTÅELSE:

1. Välj en uppfinning. Förklara hur den fungerar. Använd gärna bilder eller diagram för att förtydliga bättre eller

2. Sammanställ ett litet häfte där du i test och bild berättar om telefonen som uppfinning. Från första telefonen till dagens mobiler.

Mål:

Att muntligt och skriftligt presentera en Nobelpristagare och berätta om varför den fick priset.

Berätta också om vad den har betytt för samhället och människorna.


Läroplanskopplingar

Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

Aktuella forskningsområden inom fysik, till exempel elementarpartikelfysik och nanoteknik.

Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.

Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.

Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.

Texter i digitala miljöer, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.

Hur teknik ingår i och förändrar förutsättningar för olika yrken och inom alla samhällsområden.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Se filmen om Nobelpriset
Filmer om Alfred Nobel

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback