Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

5

More English, Happy åk 5 vt

Sofia skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 3 december 2018

Under vårterminen kommer du att få träna mer på att uttrycka dig muntligt på engelska. Du ska få träna på hur man kan kommunicera och förstå trots att man inte kan alla ord än. När perioden är slut kommer du att känna dig säkrare på rymdord, ord för vägbeskrivning, musikord och ord för kommunikation. Du kommer att veta hur man säger att man ska göra något i framtiden, använda fler oregelbundna verb, substantiv i plural samt hur man jämför saker och personer med hjälp av adjektiv (komparation). Du kommer dessutom att veta mer om några högtider, såsom St Patrick’s Day och Valentine’s Day. Vi börjar träna vecka 2 och tränar till vecka 22.

Vad ska du lära dig?

Läsa och förstå enkla texter

Förstå talad engelska

Formulera dig muntligt och skriftligt  på engelska

Samspela med andra i tal och använda strategier för att förstå och göra dig förstådd

Anpassa språket och förstå hur engelskan används i olika sammanhang

Reflektera över livsvillkor i länder där engelska används

 

Hur ska vi arbeta?

läsa enkla texter i Happy year 5 och på internet

jobba i workbook

träna på glosor

lyssna på talad engelska

prata om språkliga strategier och träna på några

prata i mindre grupper

läsa och översätta texter i mindre grupper

träna på att prata genom att läsa och göra egna dialoger

skriva korta texter, exempelvis faktatexter och beskrivande texter

göra sammanfattningar, muntliga och skriftliga, av lästa texter

titta på filmer på engelska

spela språkspel

 

Hur ska du visa att du lärt dig?

Skrivna texter och dialoger

Muntliga dialoger

Läxuppgifter och förhör

Self-test

Provet i slutet av perioden

Läsa högt för läraren (enskilt)

Redovisning av en text


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.

Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.

Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.

Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.

Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.

Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.

Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback