Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

3

Planering för blandningar och lösningar

Maria Parkskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 3 december 2018

Under några veckor kommer vi arbeta med temat blandningar och lösningar i ämnet No.

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Målet är att du ska kunna:

- Vara delaktig i diskussioner, undersökningar och övningar.

- Ställa hypotes, genomföra experiment och dra slutsatser.

- Dokumentera på olika sätt.

- Skillnaden mellan en lösning och en blandning.

- Veta hur man delar upp de olika ämnena i en lösning eller blandning, genom t ex avdunstning och filtrering.

 

 

 

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Vi kommer bedöma:

- din förmåga att sortera föremål utifrån egenskaper samt separera dem med enkla metoder.

- din förmåga att utifrån tydliga instruktioner kunna utföra enkla undersökningar. 

- din förmåga att jämföra dina egna och andras resultat av undersökningar.

-din förmåga att dokumentera och använda dessa i diskussioner och samtal.

 

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Du kommer att få:

- göra experiment parvis.

- samtala med dina klasskamrater om experimenten.

- dokumentera genom text och bild.

- jämföra dina egna och andras resultat.

- genomgångar, se på film och läsa om blandningar och lösningar.

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback