Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

3

Omkrets, area, geometri, symmetri och längd

Söderskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 3 december 2018

Du kommer få möjlighet att fördjupa dig i omkrets, area, geometri, symmetri och längd. Vi ska träna upp din förståelse och förmåga att använda detta i lämpliga situationer.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Vi kommer att börja med att fokusera på omkrets och area för att sedan komma in mer på geometri och symmetri. Under tiden kommer vi även parallellt fortsätta arbetet med att befästa multiplikationstabellerna 0-10. 

Inom följande arbetsområde kommer du att få möjlighet att utveckla din...

  • analysförmåga genom att tex hitta skillnader och likheter med olika omkretsar.
  • begreppsförmåga genom att tex förstå hur olika matematiska begrepp hör ihop.
  • kommunikativa förmåga genom att du på olika sätt visar hur du löst uppgifter.
  • metakognitiva förmåga genom att se rimligheten i dina lösningar.
  • procedurförmåga genom att läsa av och förstå hur längder räknas ut.

Bedömning - vad och hur

Zandra kommer att bedöma min förmåga att...

- lösa matematiska problem.

- lösa uppgifter med omkrets, area, geometri, symmetri och längd.

- läsa av längder med olika enheter.

- göra praktiska undersökningar.

- resonera kring olika omkretsar.

 

Detta gör Zandra genom att...

- följa allt mitt arbete.

- se på mina dokumentationer av undersökningarna jag gör.

- lyssna till hur jag resonerar kring vissa uppgifter.

Undervisning och arbetsformer

Vi har tillsammans bestämt att vi ska...

- arbeta praktiskt.

- göra egna undersökningar.

- arbeta med matematikboken.

- använda NOMP på iPad.

- se filmer.

- lösa problem. 


Läroplanskopplingar

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.

Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.

Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback