Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

4

Religion åk 4 Gamla testamentet

Olovslundsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 20 december 2018

”Gamla testamentet är första delen i den kristna Bibeln och innehåller 50 böcker. De fem första böckerna kallas för Moseböckerna och är de viktigaste böckerna i judendomen, Tora. Många händelser och personer som det berättas om i Gamla testamentet finns också mer i muslimernas bok Koranen.”

Målet med undervisningen är att du…

… ska kunna berätta om några av berättelserna från Gamla testamentet, t.ex. skapelseberättelsen, Noaks ark, Moses m.m.

… ska delta i etiska diskussioner och motivera dina åsikter.

I undervisningen kommer vi att…

… utgå från texter och bilder i läroboken PULS Religion (s. 20-45)

… se på några filmer som är baserade på berättelser ur Gamla testamentet

… samtala kring livsfrågor

… skapa en förförståelse inför arbetsområdet ”De abrahamitiska religionerna”.

 

Hur visar du vad du har lärt dig och hur bedöms detta?

Du visar vad du kan genom att delta aktivt i arbetet och diskussionerna i klassrummet.

 


Läroplanskopplingar

analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,

resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och

Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.

Begreppen religion och livsåskådning.

Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.

Matriser i planeringen
Religion åk 4 Gamla testamentet
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback