Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Bild, Matematik, SO (år 1-3)

·

Årskurs:

1 - 3

Välkommen in i sagornas värld ...

Tunaskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 18 december 2018

Här finns det tomtar, troll och annat otyg. Spännande blir det och vem vet var det slutar! Kanske är svaret det magiska talet tre, eller så blir vi alla vars en fe! Efter julens magiska tid träder vi rakt in i sagornas magi. Vi kommer lära oss om sagornas historia och hur de är uppbyggda ... men framför allt kommer vi läsa och förundras, tänka och förstummas. Sedan blir det till att skriva våra alldeles egna sagor, och om vi har tur finns det kanske en eller annan teater som ligger på lur.

I vårt arbete kommer vi 

- Läsa sagor och identifiera deras kännetecken 

- Börja titta på dramaturgi, genom att analysera både sagor och kortfilmer. Vilka olika delar består en berättelse av? Vilka inledningar gillar vi och hur kan man egentligen avsluta en bok? 

- Diskutera sagornas historiska betydelse och smyga oss in på religionen för att titta på fornnordiska gudasagorna 

- Göra om sagor till teater och spela upp dem för varandra

- Skriva egna små sagor med illustrationer till, med tydlig mottagare 

- Titta på hur vi kan hitta matematik i sagor och skriva egna räknesagor, och då öva oss på att använda matematiska termer och begrepp

- Öva oss massor på stor bokstav och punkt

 

Vi kommer även läsa och diskutera våra svenska och nordiska författare, även då de kanske inte nödvändigtvis skrivit sagor. 

 


Läroplanskopplingar

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,

analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,

resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och

Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.

Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.

Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning

Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.

De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.


Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer

Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Sambandet mellan ljud och bokstav.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.

Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.

Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.

Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.

Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.

Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.

Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.

Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter